Kvinnan ändrade två av sina matvanor. Den lilla förändringen lät henne gå ner 75 kilo!