Skolan totalförbjuder mobiltelefoner – även på rasterna