De avskyr varandras åsikter – men det vet de inte förrän de lärt sig uppskatta varandra