Bara 1 av 10 klarar av att hitta tjuven på bilden! Klarar du det?