Ingen vill anställa flickan med Downs syndrom – då tar hon saken i egna händer och startar eget